Umeå

StyrelsenOrdförande:

Markus Broström
Telefon: 070-295 5971
E-post: markus@acc.umu.se


Sekreterare:

Ingegärd Johansson


Kassör:

Jarl Salqvist


Styrelseledamöter:

Robert Pihlgren
Mikael Baudin

Barnens Dags Riksförbunds partners