VerksamhetFöreningen bedriver följande verksamhet:

Föreningen äger och förvaltar fritidsanläggningen Lyckebo som ligger vid Tavelsjön ca 20 km utamför Umeå. Anläggningen omfattar ett flertal byggnader som bl.a. innehåller kök, matsal, kontor, allrum, åtta enskilda sovrum samt åtta sovsalar med 5 bäddar i varje. Vidare finns i separata byggnader vattentoaletter och duschar samt bastu. På tomten som omfattar ca 40000 kvm finns även badstrand. Föreningen äger vidare två plastbåtar, ett flertal kanoter samt ett par finnjollar.

På Lyckebo har t.o.m år 1999 bedrivits barnkolloni. Umeå kommun tog samma år bort sitt ekonomiska stöd i form av ungdomsledare och mat till kollonideltagarna. Då föreningen inte ensam kunde bära samtliga kostnader för kolloniverksamheten så upphörde den.

Från och med år 2000 upplåts anläggningen till barn och ungdom för dagis, förskolor, ungdomsgårdar, föreningar m.m som med egna ledare vistas i kortare och längre perioder på Lyckebo. Säsongen omfattar tiden juni – början av oktober. Föreningen tar ut en mindre dygnsavgift för att till viss del täcka driftskostnaderna. Under säsongen vistas ca 4 – 500 ungdomar på Lyckebo.

En bild