Uttalande om Rysslands invasion mot Ukraina

Den oprovocerade, olagliga och oförsvarliga ryska invasionen mot Ukraina har skapat en mycket allvarlig situation. Angreppet är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid, och vårt avståndstagande och fördömande av detta är mycket starkt.

Vi vill särskilt uppmärksamma barnens situation. Situationen för hela Ukraina är förfärlig för alla men särskilt barnen är det som drabbats mest. Ukrainas barn kommer oavsett hur länge kriget fortgår alltid bära med sig skräcken som Putins soldater orsakat.

Vi möts dagligen av bilder från krigets Ukraina, bilder där barn flyr från kriget, lämnar allt som tidigare stått för trygghet och flyr för sina liv.

Inget barn skall utsättas för krig, inget barn skall leva på flykt.

Vi i Barnens dags riksförbund fördömer allt våld i alla dess former och då särskild det som drabbar barnen.

Vi i Barnens dags riksförbund uppmanar alla våra lokalföreningar att anordna aktiviteter och insamlingar till stöd för de Ukrainska barnen.

 

Barnens dags riksförbund kommer att oavkortat skänka hela förbundets överskott för 2021 till UNHCR´s arbete.

 

Kumla den 19 mars 2022

 

Gunnar Eriksson (Borlänge)  Ordförande

Stefan Hollsten (Kumla)        Vice ordförande

Göran Larsson (Gävle)          Kassör

Ann Bergström (Vansbro)     Sekreterare

Stefan Hven (Kumla)           Ledamot

 

Inloggning för endast medlemmar

Barnens Dags Riksförbunds partners