Styrelsen 2024Ordförande:

Thomas Andersson, Kumla

E-post: thomas.andersson@abf.se

En bild


Kassör:

Stefan Hven

E-post: stefanhven@msn.com

En bild

 


Sekreterare:

Ann Bergström

E-post: ann.e.bergstrom@outlook.com

En bild


Ledamöter

Ralph Norrström
E-post:ralph.norrstrom@kiwa.com

En bild

Susanne Näslund, Örnsköldsvik

E-post: susanne.naslund@live.se

En bild


Ersättare:

Stefan Hollsten

E-post: stefan.hollsten@outlook.com

En bild


Ersättare:

Lena Olofsson

E-post: leolof@hotmail.se

En bild


Ersättare 

Gunni Andersson

E-post: gunni..andersson49@gmail.com

En bild


Ersättare 

Lars Forslund, Borlänge

E-post: larsarne.forslund@outlook.com


Revisor:

Lars Janzon, Arboga


Revisorsersättare:

Emelie Vigren, Vansbro


VALBEREDNING:

Maria Hven, Kumla, Sammankallande

E-post: maria.hven@hotmail.com

Göran Larsson

Per Gävert


Övriga uppgifter:

Org. Nr: 802005- 7769


Till inloggning för styrelsemedlemmar i Barnens Dags Riksförbund