Styrelsen 2020 – 2021Ordförande:

Gunnar Eriksson

Sturegatan 5 B

784 31 Borlänge

Tel: +46 70 6264610

E-post: gunnar.eriksson@barnensdag.se


Vice ordförande:

Gunni Andersson

E-post: gunni.andersson@barnensdag.se


Sekreterare:

Ann Bergström

E-post: ann.bergstrom@barnensdag.se


Kassör:

Göran Larsson

E-post: goran.larsson@barnensdag.se


Ledamot:

Lena Olofsson

E-post: lena.olofsson@barnensdag.se


Ersättare 1:

Ralph Norrström

E-post: ralph.norrstrom@barnensdag.se


Ersättare 2:

Stefan Svensson

E-post: stefan.svensson@barnensdag.se


Ersättare 3:

Stefan Hven

E-post: stefan.hven@barnensdag.se


Revisor:

Johan Falk


Revisorersättare:

Rikard Höglund, Vansbro


VALBEREDNING:

Maria Hven, Kumla, Sammankallande

E-post: maria.hven@hotmail.com

Thomas Andersson, Kumla

E-post: thomas.andersson@abf.se

Kjell Andersson, Boden

E-post kjellandersson@gmail.com


Övriga uppgifter:

BDR Barnens Dag®s Riksförbund

Gunnar Eriksson/ Ordförande

Sturegatan 5 B

784 31 BORLÄNGE

E-post: gunnar.eriksson@barnensdag.se

Webbplats: www.barnensdag.se

Facebook-sida: http://www.facebook.com/BorlangeBarnensDagsforening

Org. Nr: 802005- 7769

Tel: +46 70 6264610


Till inloggning för styrelsemedlemmar i Barnens Dags Riksförbund

(OBS! Ovanstående sida (länk) använder sig av cookies (kakor) som lagrar info (med ej personspecifik information) på din dator, för att sidan ska kunna fortsätta att fungera som den ska.)

Barnens Dags Riksförbunds partners