Styrelsen 2023Information:

Vår kära ordförande; Gunnar Eriksson, har tyvärr avlidit och efter årsmötet i februari 2023 ser styrelsen därför ut som följande:

 

Ordförande:

Stefan Hollsten

E-post: stefan.hollsten@outlook.com


Kassör:

Stefan Hven

E-post: stefanhven@msn.com

 


Sekreterare:

Ann Bergström

E-post: ann.e.bergstrom@outlook.com


Ledamöter

Thomas Andersson, Kumla

E-post: thomas.andersson@abf.se

 

Susanne Näslund, Örnsköldsvik

E-post: susanne.naslund@live.se


Ersättare 1:
Ralph Norrström
E-post:ralph.norrstrom@kiwa.com


Ersättare 2:

Lena Olofsson

E-post: leolof@hotmail.se


Ersättare 3:

Ledamot:

Gunni Andersson

E-post: gunni..andersson49@gmail.com


Ersättare 4: 

Lars Forslund, Borlänge

E-post: larsarne.forslund@outlook.com


Revisor:

Lars Janzon, Arboga


Revisorsersättare:

Emelie Vigren, Vansbro


VALBEREDNING:

Maria Hven, Kumla, Sammankallande

E-post: maria.hven@hotmail.com

Göran Larsson

Per Gävert


Övriga uppgifter:

Org. Nr: 802005- 7769


Till inloggning för styrelsemedlemmar i Barnens Dags Riksförbund

Barnens Dags Riksförbunds partners