Historik”Barnens Dag”® rörelsen uppstod vid sekelskiftet 1800/1900. Uppgiften var att samordna och organisera det insamlings- och välgörenhetsarbete som alltsedan 1884 pågått till stöd för anordnandet av ”stärkande sommarvistelser – kolonier – för fattiga, trångbodda, klena, svaga och sjukliga barn”.

Idén med sommarkolonier ”kollo” härstammar från Schweiz. 1884 genomförde folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt, Sveriges första kollo i Tulka i Roslagen. Pojkar från Hedvig Eleonora folkskola i Stockholm fick där några stärkande sommarveckor tillsammans med Agnes och en kollega. 1885 bildades på initiativ av dåvarande Kronprinsessan Victoria ”Föreningen för skollovskolonier”. Agnes blev med i ledningen och lär ha sagt: ”Aldrig har jag med så ren och oblandad glädje satt igång något som skollovskolonierna”.

Den 11 – 12 maj 1901 anordnades i Casselska parken i Grängesberg, Sveriges första Barnens Dags fest. För överskottet inköptes fastigheten Öddö i Strömstad dit Grängesbergs gruvarbetarbarn fick åka på skollovskoloni.

I seklets början, började ”Barnens Dag”® rörelsen i Sverige.

Sammanhållande organ för landets lokala BD-föreningar har varit och är: Barnens Dag®s Riksförbund.

Från 1900 till 1941 fanns ingen särskild samordning. Från 1941 till 1967 samordnades BD-festligheterna i Sveriges Barnens Dag®s ledares Förening. År 1967 ombildade sig nämnda förening till Barnens Dag®s Riksförbund som alltjämt är sammanhållande organ för Sveriges BD-rörelse.