Stockholm

StyrelsenOrdförande:

Gunnar Eriksson

Sturegatan 5 B

784 31 Borlänge

Tel: +46 70 6264610

E-post: gunnar.eriksson@barnensdag.se


Vice ordförande:

Ann Bergström

E-post: annberglund@hotmail.com


Sekreterare:

Lena Olofsson

E-post: lena.olofsson@barnensdag.se


Kassör:

Göran Larsson

E-post: goranla@gavlenet.se


Ledamot:

Gunni Andersson

E-post: anderssongunni@hotmail.com


Ersättare:

Ralph Norrström

E-post: ralph.norrstrom@inspecta.com


Revisor:

Johan Falk


VALBEREDNING:

Ulf Nilsson, Sammankallande

E-post: ulf.nilsson@skogma.se

Kent Hållberg

E-post: kent.hallberg@hotmail.com

Barnens Dags Riksförbunds partners