Stockholm

Kontakta ossBDR Barnens Dag® Riksförbund

Gunnar Eriksson/ Ordförande

Sturegatan 5 B

784 31 BORLÄNGE

E-post: gunnar.eriksson@barnensdag.se

Webbplats: www.barnensdag.se

Org. Nr: 802005- 7769

Tel: +46 70 6264610

Barnens Dags Riksförbunds partners