Bli medlem i Vansbro barnensdag® föreningVill du vara med och bidra utan att vara med i styrelsen eller på annat sätt vara aktivt engagerad? Bli gärna stödmedlem för att stödja vår verksamhet, det kostar endast 50:- / person eller 100:- per familj. Medlemskort finns att köpa i kiosken vid Vansbrobadet Plasket eller hos respektive styrelsemedlem. Eller betala in aktuell summa på bankgiro: 657-3745  i meddelanderutorna skriver du MEDLEMSKORT, ditt namn och din adress alt e-postadress.

KONTAKTUPPGIFTER VID FRÅGOR:

E-post:annberglund@hotmail.com

Barnens Dags Riksförbunds partners