Malmberget

VerksamhetMalmbergets Barnens dag® har återkommande mindre arrangemang, oftast tillsammans med andra aktörer. Sommarens aktivitet inleds med ”Skoj på stan”, ett samarrangemang med kommun och många föreningar. Vidare var ett annat större arrangemang, Malmbergsfesten, med många föreningar inblandade. Två lyckade tillställningar för vår förening.

Vår förening har också gjort enskilda hjälpinsatser med ekonomisk stöttning och bidrag till behövande familjer och julgåvor till barn i förberedelseklass och ensamkommande barn.

Barnens Dags Riksförbunds partners