Kalix

StyrelsenOrdförande:

Lars Lundbäck
E-post: lasselundback@hotmail.com


Kassör:

Maj -Lis Gustavsson


Ledamöter:

Sven Lundbäck
Rune Sandin
Johnny Josefsson
Håkan Nyman
Gunnar Henriksson


Suppleant/Sekreterare:

Lennart Nyman
Gyssvägen 4
952 50 Kalix
E-post: lennart41@hotmail.com


Kontaktperson:

Lars Lundbäck
telefon (bostaden): 0923-154 06
mobil: 070-1301986


OBS! all korrespondens sker till ordförande och sekreterare.

Barnens Dags Riksförbunds partners