StyrelsenOrdförande:

Jonas Lennerthson

Telefonnr: 023-822 51 och 073-856 87 78
E-post: jonas.sallen.lennerthson@falun.se


Vice Ordförande och Sekreterare:

Andreas Norrström
E-post: mrpolonr1@hotmail.com


Kassör:

Anders Norin

Telefonnr: 070-404 09 89
E-post: anders.s.norin@gmail.com


Ledamot:

Ralph Norrström

Telefonnr: 076-722 40 47
E-post: norrstromralph@gmail.com


Ledamot

Johan Norrström
E-post: liverpoolfc.jn@gmail.com


Ersättare 1:

Mats Norrström
E-post: risanget52@telia.com


Revisor:

Susanna Käll
E-post:susanna.kall@hotmail.com


Revisors Ersättare:

Mats Sundberg


Kontaktperson:

Ralph Norrström

Mob: 076-722 40 47
E-post: norrstromralph@gmail.com