StyrelsenOrdförande:

Jonas Lennerthson
E-post: jonas.lennerthson@telia.com


Vice Ordförande och Sekreterare:

Andreas Norrström
E-post: mrpolonr1@hotmail.com


Kassör:

Anders Norin
E-post: norin2@glocalnet.net


Ledamot:

Ralph Norrström
E-post: ralp.norrstrom@kiwa.com


Ersättare 1:

Mats Norrström
E-post: risanget52@telia.com


Ersättare 2:

Gunnar Eriksson
E-post: gunnar.eriksson@barnensdag.se


Revisor:

Susanna Käll
E-post: susanna.kall@hotmail.com


Ersättare:

Mats Sundberg


Kontaktperson:

Jonas Lennerthson
tel: 023-770697
mobil: 073-8568778
E-post: jonas.lennerthson@telia.com

Barnens Dags Riksförbunds partners