Borlänge

StyrelseOrdförande/ Kassör:

Gunnar Eriksson

gunnar@borlangebarnensdag.se

 

Vice Ordförande:

Mona Ekholm

 

Sekreterare:

Ann Sofi Larsson

 

Ledamot:

Lars-Arne Forslund

Ledamot:

Per Gävert

Ersättare:

Peter Jones

peter@borlangebarnensdag.se

Valberedning är:

VAKANT

Barnens Dags Riksförbunds partners