StyrelseOrdförande/ Kassör:

Gunnar Eriksson

gunnar@borlangebarnensdag.se

 

Vice Ordförande:

Mona Ekholm

 

Sekreterare:

Elin Ahrnesson

 

Ledamot:

Lars-Arne Forslund

 

Ledamot:

Helena Hedbom

 

Ersättare:

Peter Jones

peter@borlangebarnensdag.se

 

Ersättare:

Per Gävert

 

Valberedning är:

VAKANT

Göran Wiberg

Barnens Dags Riksförbunds partners