Borlänge

StyrelseOrdförande:

Per Gävert

 

 

Sekreterare:

Ann Sofi Larsson

 

Ledamot:

Lars-Arne Forslund

 

Ledamot:

Bengt Nordin

 

 

Kassör:

Mona Ekholm

 

Valberedning är:

VAKANT

Barnens Dags Riksförbunds partners