StyrelseOrdförande/ Kassör

Gunnar Eriksson

gunnar@borlangebarnensdag.se

 

Vice Ordförande

Curt Peleback

curt@borlangebarnensdag.se

 

Sekreterare

Elin Ahrnesson

elin@borlangebarnensdag.se

 

Ledamot

Maj Lis Eriksson

majlis@borlangebarnensdag.se

 

Ledamot

Mona Ekholm

mona@borlangebarnensdag.se

 

Ersättare

Peter Jones

peter@borlangebarnensdag.se

 

Ersättare

VAKANT

 

Valberedning är

VAKANT

Göran Wiberg

Barnens Dags Riksförbunds partners