StyrelsenOrdförande:

Kjell Andersson


Sekreterare:

Gunni Andersson


Kassör:

Annette Johansson


Webbansvarig:

Erika Kitti


Ledamöter:

Andreas Lennerö

Tomas Nilsen

Stellan Nordström

Petra Andersson


Revisor:

Pia Elmgren

Barnens Dags Riksförbunds partners