Sala

StyrelsenOrdförande:

Hans Ljung
E-post: hans.ljung@outlook.com
Mob: 072-7316471


Sekreterare:

Hans Karlsson
Södra Esplanaden 1021
733 32 Sala


Kassaförvaltare och Kontaktperson:

Kjell Eriksson
Norra Esplanaden 10
733 33 Sala
Tel: 0224 – 16290
Mob: 070 – 31 40 281
E-post: kellerini@sheab.net

Barnens Dags Riksförbunds partners