PersonuppgiftspolicyVilken data samlar vi in om dig som besökare till sidan?

Vi samlar ej in någon personspecifik data om dig som besökare till sidan (om du inte aktivt själv vill ta kontakt med oss och dela med dig av något som vi kan publicera).

Info om användning av cookies (kakor) på hemsidan

Vi använder ej några cookies (kakor) för denna sida.

Syftet med (eventuell) insamling av din data

Syftet med (eventuell) insamling av din data som person (som du vill få publicerad på vår hemsida), är för att ge information till besökarna på hemsidan om något som du vill dela med dig av till fler.

Så behandlar vi din (eventuella) data

Om du själv som person vill dela mig dig av uppgifter om dig, som vi kan publicera på hemsidan, så kommer själva behandlingen av informationen bestå i själva insamlingen (via telefon, e-post etc), samt (eventuella) publiceringen på hemsidan för att delge våra besökare till hemsidan.

Är uppgifter gamla, och kan tas bort, så tas de bort från hemsidan när du/vi känner att det är ett måste.

Information du mailar till oss, lagras hos oss tills dess att ärendet är avslutat, och att informationen enligt lag kan tas bort.

Mottagare av uppgifterna (vilka delar vi informationen med)

Mottagarna av de uppgifter vi kan publicera på hemsidan är avsett för vår hemsidas besökare, som har ett intresse i vad vi gör och gjort.

Information som mailas till oss, och som ej ska publiceras på hemsidan, delas ej med annat än den aktuella styrelsen (om så är nödvändigt).

Överför vi dina uppgifter utanför EU/EES?

Nej, vi överför ej dina uppgifter utanför EU/EES.

Rättslig grund

Samtycke – avseende den information du som person (eventuellt) lämnat till oss, avseende publicering på hemsidan

Intresseavvägning (berättigat intresse) – avseende den information du mailar till oss (och som ej ska publiceras på hemsidan).

Vilka är dina rättigheter?

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan, samt där du vet om att du mailat oss, rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan, samt där du vet om att du mailat oss, rätten till att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan, samt där du vet om att du mailat oss, rätten att begära att vi ska radera din information.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan, samt där du vet om att du mailat oss, rätten att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan, samt där du vet om att du mailat oss, alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss hittas längre ned på sidan.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du fri att kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.

Du har som (eventuell) publicerad person på hemsidan rätten att dra tillbaka ditt samtycke.

Hur länge vi sparar dina (eventuella) uppgifter

Vi sparar dina (eventuella) uppgifter på hemsidan till dess att du väljer att få dem borttagna.

Information du mailat till oss, lagras hos oss tills dess att ärendet är avslutat, och att informationen enligt lag kan tas bort.

Vart lagras informationen som visas upp här på hemsidan?

Informationen som visas upp här på hemsidan, lagras på servrar innanför Sveriges gränser.

Hur du drar tillbaka ditt samtycke, för publicerad information på hemsidan

För att dra tillbaka ditt samtycke till att visa din publicerade information här på hemsidan, så finns kontaktuppgifterna under ”Kontakt” eller ”Kontakta oss”.

Länkar till andra hemsidor

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna hemsida till andra hemsidor kan medföra att du besöker hemsidor som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Våra skyddsåtgärder

Vi uppdaterar och tar bort din (eventuella) information från hemsidan (snarast möjligt), efter en förfrågan från dig som person (eller när vi känner att informationen kan rensas ut).

Vi tar bort (eventuella) mail från dig, snarast möjligt, efter avslutat ärende (och som kan tas bort enligt lag)

Övrig information som kan vara bra att känna till avseende den datainsamling vårt webbhotell gör, när du besöker sidan

När man besöker en hemsida, som denna, så lagrar webbservern – d.v.s den som gör att sidan kan visas för besökare – ens ip-adress samt user agent string (mer info hos Wikipedia på adressen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Användaragent) för att man ska kunna upptäcka eventuella attacker etc som eventuellt skett mot ens sida.

Personuppgiftsansvarig(a)

Ansvarig för publiceringen av uppgifterna på hemsidan hittas under respektive (förenings)sida på undersidorna ”Kontakt” eller ”Kontakta oss”

Ändringar av ovanstående information

Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare och svarar på fler frågor runt hur vi jobbar med behandlingen av uppgifter, samt tekniska utvecklingen, på hemsidan

Barnens Dags Riksförbunds partners