Örnsköldsvik

VerksamhetFöreningen har bedrivit verksamhet sedan år 1927 och under alla dess år har det bedrivits koloniverksamhet. Den startade samma år som föreningen bildades. Kolloverksamheten bedrivs sommartid vid anläggningen Sandudden, som är belägen 20 km väster om Örnsköldsvik. Barnens ålder är mellan 7 och 12 år. 2 perioder om 1 vecka arrangeras kolloverksamheten. Cirka 25 barn får plats varje period.

Kolloperioderna för år 2022 startar 4 juli och 1 augusti
Detta år bedrvis koloverksamheten på Dekarsön. 25 barn varje period, som är en vecka.

Anordnar Barnens Dag® fester, som regel vecka 35, varje år.

Arbetar med rörelsehindrade barn och lämnar bidrag till olika verksamheter som arbetar med barn.

Ansvarig för föreningens koloniverksamhet:
Sonja Westman
Tel 070-215 26 08
E-post: sonjavestman@gmail.com

 

 

 

Barnens Dags Riksförbunds partners