StyrelsenStyrelsen består av:

Ordförande:
Pelle Forslund

E-post: perlennart.forslund@telia.com


Sekreterare:
Johan Widebro

E-post: johan.widebro@modohockey.se


Kassör:
Evalena Vestman
E-post: westmanevalena@gmail.com


Ledamöter:

PG Forslund
Lars Erik Jakobsson
Susanne Näslund

Anders Lundvall
Khristian joy Dela Cerna
Nicke Andersson
Per Svartvadet
Ivica Kapcevic
Malin Vedman
Henrik Forslund
Ida Forslund
Anna-Karin Jonsson
Maria Sundell
Linnea Forslund


Kollo ansvarig:
PG Forslund

E-post: barnensdagovik@gmail.com


Barnens Dag®fonden
Pelle Forslund
PG Forslund
Nicke Andersson

Fondens syfte är att ge bidrag till behövande barn samt till personer,
föreningar som gör värdefulla insatser för barn och ungdomar.