StyrelsenStyrelsen består av:

Ordförande:
PG Forslund
Nygatan 45
891 34 Örnsköldsvik
Telefon: 070-829 55 37
E-post: pg.forslund@bredband.net


Sekreterare:
Susanne Näslund
Telefon: 070-524 54 76
E-post: susanne.naslund@live.se


Kassör:
Marica Apelquist
Telefon: 070-3643080
E-post: marica.apelquist@q4ekonomi.se


Ledamöter i styrelsen:
Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com

Kent Hållberg
Telefon: 072-235 64 50
E-post: kent.hallberg@hotmail.com

Lars-Eric Jakobsson
Telefon: 070-819 09 58
E-post: info@salongjacob.se

Håkan Olsson
Telefon: 070-541 52 65
E-post: nygrand68@hotmail.com

Torbjörn Sellin
Telefon: 073-906 34 56
E-post: ruda59@home.se


Kollo ansvarig:
Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com


Barnens Dag® fonden:
Kent Hållberg
Marica Apelquist

Fondens syfte är att ge bidrag till behövande barn samt till personer,
föreningar som gör värdefulla insatser för barn och ungdomar.


 

 

Barnens Dags Riksförbunds partners