StyrelsenStyrelsen består av:

Ordförande:
PG Forslund

Nygatan 45, 891 34 Örnsköldsvik
Telefon: 070-829 55 37
E-post: forslund.pg@gmail.com


Sekreterare:
Susanne Näslund

Telefon: 070-524 54 76
E-post: susanne.naslund@live.se


Kassör:
Aleksandra Lundvall

Telefon: 070-843 25 67
E-post: aleksandralundvall@gmail.com


Ledamöter:
Kerstin Nilsson

Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com

Peter Wolgner
Tel 072-996 47 73
E-post: peter.wolgner@matric.se

Per Håkansson   (Vice ordförande)
Telefon: 070-513 79 10
E-post: per.ph.hakansson@abf.se

Lage Dahlquist
Telefon: 070-336 42 76
E-post: lage.dahlquist@hotmail.com

Håkan Olsson
Telefon: 070-541 52 65
E-post: nygrand68@hotmail.com

Torbjörn Sellin
Telefon: 073-906 34 56
E-post: ruda59@home.se


Kollo ansvarig:
Kerstin Nilsson

Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com

Ersättare:
Sonja Vestman


Barnens Dag® fonden:
PG Forslund
Lage Dahlquist

Fondens syfte är att ge bidrag till behövande barn samt till personer,
föreningar som gör värdefulla insatser för barn och ungdomar.


 

 

Barnens Dags Riksförbunds partners