Örnsköldsvik

StyrelsenStyrelsen består av:

Ordförande:
Per Håkansson
Telefon: 070-513 79 10
E-post: per.hakansson@abf.se


Sekreterare:
PG Forslund

Telefon: 070-829 55 37
E-post: forslund.pg@gmail.com


Kassör:
Aleksandra Lundvall

Telefon: 070-843 25 67
E-post: aleksandralundvall@gmail.com


Ledamöter:
Susanne Näslund

Telefon: 070-524 54 76
E-post: susanne.naslund@live.se

Peter Wolgner
Telefon: 072-996 47 73
E-post: peter.wolgner@matric.se

Sonja Vestman
Telefon: 
070-215 26 08

Maria Sundin
Telefon:
 070-635 02 50

Håkan Olsson
Telefon: 070-541 52 65
E-post: nygrand68@hotmail.com

Torbjörn Sellin
Telefon: 073-906 34 56
E-post: ruda59@home.se


Kollo ansvarig:
Sonja Vestman

Telefon: 070-215 26 08
E-post: sonjawestman@gmail.com


Barnens Dag®fonden:
PG Forslund
Susanne Näslund

Monica Torstensdotter

Fondens syfte är att ge bidrag till behövande barn samt till personer,
föreningar som gör värdefulla insatser för barn och ungdomar.


 

 

Barnens Dags Riksförbunds partners