StyrelsenStyrelsen består av:

Ordförande:

Kent Hållberg
Gumåvägen 12
892 34 Domsjö
Telefon: 072-235 64 50
E-post: kent.hallberg@hotmail.com


Sekreterare:

Susanne Näslund
Telefon: 070-524 54 76
E-post: susanne.naslund@live.se


Kassör:

Marica Apelqvist
Telefon: 070-3643080
E-post: marica.apelqvist@modernekonomi.se


Ledamöter i styrelsen:

Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com

Monica Bergström
E-post: monica.bergstrom@akzonobel.com


Kollo ansvarig:

Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com


Barnens Dag® fonden:

Kent Hållberg
Marica Apelqvist

Fondens syfte är att ge bidrag till behövande barn samt till personer,
föreningar som gör värdefulla insatser för barn och ungdomar.


Kontaktpersoner:

Kent Hållberg
Telefon: 072-235 64 50
E-post: kent.hallberg@hotmail.com

Kollo:
Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com

Barnens Dags Riksförbunds partners