Bernadotte-kannanDenna kanna skänktes av Lennart Bernadotte till Barnens Dag ® 1951.

Barnens Dags Riksförbund använder denna silverkanna som vandringspris
för att fira enskilda BD Föreningars jubileér eller goda bedrifter.

Alla som hedrats med silverkannan finns inristade i kannans botten.

Likaså lyder BDR Barnens Dags Riksförbund under Konungens beskyddarskap.

(se www.royalcourt.se ? Klicka sedan beskyddarskap)


Barnens Dags Riksförbunds partners