Barnens Dag

Stockholm Barnens Dag

Personuppgiftspolicy


Styrelsen för Stiftelsen Barnens Dag 2019


Anders Edholm, Ordförande
anders@edholm.us

Rana Nasrindotter, Vice ordförande
rana.nasrindotter@stockholm.se20

Lennart Nordfors, Ordinarie
lennart.nordfors@gullers.se

Amanda Cardell, Ordinarie
amandacardell@gmail.com

Kristina Axén Olin, Ordinarie
kristina.axen.olin@riksdagen.se

Daniela Sameland, Suppleant
daniela.sameland@gmail.com

Zeinab Hussein, Suppleant
zeinab.golmami@hotmail.com

Maliha Khan, Suppleant
maliha.ekhan@gmail.com

Mario Moya Jeldres, Suppleant
mario.moya.jeldres@kristdemokraterna.se

Åsa Sjöberg, Suppleant
asa.sjoberg@mp.se


Info


Efter beslut i kommunfullmäktige bildades den 1 juli 1980 Stiftelsen Barnens Dag, vars ändamål är att äga och förvalta Barnens Dags Förenings tidigare egendomar på Barnens Ö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i Katrineholms kommun.

I samband härmed övertog stiftelsen Barnens Dags Förenings och Stiftelsen Fyrklöverns tillgångar och skulder. Syftet med stiftelsebildningen var att säkerställa den framtida verksamheten på Barnens Ö och Fiskeboda samt att i lämplig form säkra stadens inflytande över verksamheten. I stiftelsens styrelse har staden majoritet. Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta Barnens Ö på Väddö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i Julita, Katrineholms kommun.

Den skall utveckla sommargårdsverksamheten och i övrigt en meningsfylld allmän fritids- och friluftsverksamhet på Barnens Ö och Fiskeboda. Därvid skall särskilt beaktas att föreningslivet i Stockholm bereds möjlighet att nyttja anläggningarna för den egna barn- och ungdomsverksamheten.
Vidare skall stiftelsen verka för att anläggningarna på Barnens Ö och Fiskeboda inrättas för ett nyttjande året runt.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen utses för en tid av ett år. Stockholms kommunstyrelse utser fem ledamöter, varav en är ordförande och fem suppleanter. Styrelsens räkenskaper skall granskas av två av Stockholm stad utsedda revisorer, varav en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses för en tid av ett år. För revisorerna skall i samma ordning utses suppleanter.

Författning Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen Barnens Dag, Kfs 1980:34.


Personal


Lennart Arrhenius

VD


Molle

Vice VD


Per Bengtsson

Fastighetschef


Tove Nilsson

Ekonomi


Ankie Sundgren

Ekonomi/löner


Niklas Rubin

Verksamhetschef kollo/marknad


Eva Alsberg

Kolloadministratör/bokning


Kajsa Litton Fredriksson

Projektledare/administratör


Susanne Khavar

Föreståndare LSS-kollo


Frida Holewa

Kollokoordinator


Oskar Sundqvist

Kollokoordinator


Timo Rinnevuo

Aktivitetskoordinator


Knut-Olle Julin

Barnplacering


Anders Hedlund

Barnplacering


Isabel Waite

Kommunikatör


Annika Gustavsson

Platsansvarig/bokningsansvarig


Kaj Sandström

Vaktmästaransvarig


Elin Abrahamsson

Djuransvarig


Ulrika Björkman

Gårdsvärdinna


Pasi Hahmo

Vaktmästare


Lauri Flemström

Vaktmästare


Robin Laihonen

Vaktmästare


Historia


Stiftelsen Barnens Dag och Barnens Ö

Stiftelsen Barnens Dag har en hundraårig spännande historia och upprinnelsen till kolloverksamheten går ännu längre tillbaka, då den startade redan med folkskolans intåg på 1880-talet. På den tiden låg utbildningsväsendet under kyrkan och präster och lärare startade tillsammans sommarlovsföreningar. Kollekt samlades in och barn skickades till landet för att få frisk luft, få vara barn och få möjlighet att bygga upp sin hälsa.

År 1905 byggdes det första huset för kollo på Barnens Ö! Barnens Dags Förening i Stockholm blev en paraplyorganisation för alla sommarlovsföreningar. Barnens Dag drog varje år igång omfattande aktiviteter och karnevaler med flera tusen utklädda barn som samlade in pengar. Stora summor pengar samlades in i början av 1900-talet och 1911 köptes det som idag kallas Barnens Ö in.

Barnens Ö består av 650 hektar mark och cirka 3.3 mil stränder på Granö, Lingslätö och Salnö i Stockholms norra skärgård. Senare inköptes även Fiskeboda utanför Katrineholm för barn som inte tålde havsluft. Hela svenska folket stod bakom satsningarna på barnen och alla den tidens kända personer var med i manifestationerna. Kolloverksamheten ingick i byggandet av det svenska folkhemmet.

Fram till slutet av 60-talet växte verksamheten hela tiden. Stugor och gårdar byggdes efter ritningar av kända arkitekter. Idag finns över 400 hus på Barnens Ö och inget hus är det andra likt. Under 1980-talet byggdes kurs- och konferensverksamhet upp på både Barnens Ö och Fiskeboda.

Stiftelsen Barnens Dag bildades 1980 och övertog då Barnens Dags Förenings egendomar på Barnens Ö och Fiskeboda i Katrineholms kommun. Syftet är att främja verksamhet för barn och ungdom samt att äga och förvalta egendomarna på Barnens Ö och Fiskeboda för verksamhet året om.


Fiskeboda, Julita

Sedan järnåldern har Julitabygden varit bebodd och detta vet man tack vare fynd i gravfält i trakten. Den förste kände ägaren till Julita Gård, Erik den heliges son konung Knut Eriksson, överlämnade omkring år 1180 gården till de katolska cistercienser-munkarna från Clairvaux i Frankrike. De rådde då om marken ända ut till Fiskeboda. Gustav Vasa gjorde så småningom slut på klosterepoken och Julita blev åter kungsgård och hade en rad ägare under de kommande 150 åren. Under 1600-talet tog malmbrytningen sin början och Fiskeboda användes som utskeppningshamn för malm och props (rundvirke till gruvstöttor) till bland annat England. Kring å 1660 lades bruksdriften ner i brist på malm och skog. I slutet av 1600-talet hamnade Julita Gård hos den polska släkten Palbitzki. Den siste av dessa, Mattias Palbitzki, dog 1851. Dennes maka, Beata, använde därefter Fiskeboda som änkesäte under 21 år.

Herrgårdsbyggnaden på Fiskeboda är byggd i slutet på 1700-talet, av arkitekten SAR Carl Hårleman. Han var bland annat med och ritade Stockholms slott, Konsistoriet i Uppsala och Strängnäs kyrktorn. 1887 påbörjades den stora sjösänkningen av Hjälmaren. Medelvattenytan sänktes med 1,9 meter och man kan ännu se spåren av de gamla strandvallarna runt vår halvö. Samtidigt med detta köper grosshandlaren Johan Bäckström Julita Gård och Baron Gedda köper Fiskeboda. En tid ägs Fiskeboda av kapten Ekblom som 1940 såldes Fiskeboda till Barnens Dags förening i Stockholm. Föreningen byggde tolv stugor och under sommartid användes gården som barnkoloni för bortåt 400 barn. Sedan 1981 ägs Fiskeboda av Stiftelsen Barnens Dag och än idag bedrivs kolloverksamhet här. Förutom kolloverksamhet har vi stuguthyrning och camping.


Historiska bilder