Barnens Dag

Örnsköldsviks Barnens Dag Förening

Personuppgiftspolicy


Kontakta oss


Örnsköldsviks Barnens Dag® Förening
c/o Susanne Näslund
Nötbolandet 219
892 92 Domsjö
Hemsida: www.barnensdagovik.se
E-post: info@barnensdagovik.se


Styrelsen


Styrelsen består av:

Ordförande:

Kent Hållberg
Gumåvägen 12
892 34 Domsjö
Telefon: 072-235 64 50
E-post: kent.hallberg@hotmail.com


Sekreterare:

Susanne Näslund
Telefon: 070-524 54 76
E-post: susanne.naslund@live.se


Kassör:

Marica Apelqvist
Telefon: 070-3643080
E-post: marica.apelqvist@modernekonomi.se


Ledamöter i styrelsen:

Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com

Monica Bergström
E-post: monica.bergstrom@akzonobel.com


Kollo ansvarig:

Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com


Barnens Dag® fonden:

Kent Hållberg
Marica Apelqvist

Fondens syfte är att ge bidrag till behövande barn samt till personer,
föreningar som gör värdefulla insatser för barn och ungdomar.


Kontaktpersoner:

Kent Hållberg
Telefon: 072-235 64 50
E-post: kent.hallberg@hotmail.com

Kollo:
Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com


Verksamhet


Föreningen har bedrivit verksamhet sedan år 1927 och under alla dess år har det bedrivits koloniverksamhet. Den startade samma år som föreningen bildades. Kolloverksamheten bedrivs sommartid vid anläggningen Sandudden, som är belägen 20 km väster om Örnsköldsvik. Barnens ålder är mellan 7 och 12 år. 2 perioder om 1 vecka arrangeras kolloverksamheten. Cirka 25 barn får plats varje period.

I år är kolloperioderna vecka 26 (24-30/6) och 27 (1-7/7)

Anordnar Barnens Dag® fester, som regel vecka 35, varje år.
Arbetar med rörelsehindrade barn och lämnar bidrag till olika verksamheter som arbetar med barn.

Ansvariga för föreningens koloniverksamhet:

Kerstin Nilsson
Telefon: 072-508 70 31
E-post: kercha.nisse@hotmail.com


Information


BD fonden har delat ut 11 000 kr under året
Barnens Dag® år 2010

Vecka 35 så är Barnens Dag® fest igen

I år är kolloperioderna vecka 26 (24-30/6) och 27 (1-7/7)

Ansökningar kan skickas direkt till ansvariga för kolloverksamheten.