Barnens Dag

Falu Barnens Dag Förening

Personuppgiftspolicy


Kontakta oss


Falu Barnens Dag® Förening
c/o Jonas Lennerthson
Matrisvägen 12
791 44 Falun
Hemsida: www.falubarnensdagsforening.se
Org. Nr: 802444-6182


Styrelsen


Ordförande:

Jonas Lennerthson
E-post: jonas.lennerthson@telia.com


Vice Ordförande och Sekreterare:

Andreas Norrström
E-post: mrpolonr1@hotmail.com


Kassör:

Anders Norin
E-post: norin2@glocalnet.net


Ledamot:

Ralph Norrström
E-post: ralp.norrstrom@kiwa.com


Ersättare 1:

Mats Norrström
E-post: risanget52@telia.com


Ersättare 2:

Gunnar Eriksson
E-post: gunnar.eriksson@barnensdag.se


Revisor:

Susanna Käll
E-post: susanna.kall@hotmail.com


Ersättare:

Mats Sundberg


Kontaktperson:

Jonas Lennerthson
tel: 023-770697
mobil: 073-8568778
E-post: jonas.lennerthson@telia.com


Länkar