MELLSTAPARKENS JULMARKNADInställd 2019. Återkommer 2020.