Bernadotte-kannan



Denna kanna skänktes av Lennart Bernadotte till Barnens Dag ® 1951.

Barnens Dags Riksförbund använder denna silverkanna som vandringspris
för att fira enskilda BD Föreningars jubileér eller goda bedrifter.

Alla som hedrats med silverkannan finns inristade i kannans botten.

Likaså lyder BDR Barnens Dags Riksförbund under Konungens beskyddarskap.

(se www.royalcourt.se – Klicka sedan beskyddarskap)


Barnens Dags Riksförbunds partners


Tomelilla (Tosselilla.se)

Halmstad (BLI SEDD)

Helsingborg(BLI SEDD)

Borås

Uddevalla

¨¨